Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Η Τέχνη- The Art

"Η τέχνη αρχίζει με την αντίσταση, στο σημείο που η αντίσταση ξεπερνιέται. Κανένα μεγάλο αριστούργημα δεν δημιουργήθηκε ποτέ χωρίς μεγάλο μόχθο."

André Gide, 1869-1951, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1947
‎"The art begins by resistance, at the point where the resistance is exceeded. No big masterpiece was not ever created without great labor."

André Gide, 1869-1951, French writer, Nobel Prize 1947

Δεν υπάρχουν σχόλια: