Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Η Τέχνη- The Art

"Ο πρωταρχικός κανόνας της τέχνης είναι να προκαλεί ευχαρίστηση και συγκίνηση. Όλοι οι άλλοι κανόνες έχουν δημιουργηθεί για να τηρείται αυτός ο πρώτος κανόνας."

Ρακίνας, 1639-1699, Γάλλος δραματουργός
‎"The primary rule of art is to cause pleasure and excitement. All other rules are kept up to this first rule."

Racine, 1639-1699, French dramatist

Δεν υπάρχουν σχόλια: